Vid föreläsningsförfrågningar

Brottsofferjouren Storgöteborg

  • Ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga inför, under och/eller efter rättsprocessen
  • Informationsinsatser för kommuner, ideella organisationer, skolor och arbetsplatser
  • Samverkar med rättsväsendets olika aktörer och andra ideella stödorganisationer
  • Anordnar evenemang för att uppmärksamma stödet till brottsoffer, vittnen och anhöriga
  • Deltar i samtal, temadagar och på mässor