Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren Sverige, är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar för brottsoffers rättigheter. Grunden för arbetet är FN-konventionen om mänskliga rättigheter. Brottsofferjourernas insatser är ett bidrag till vår demokrati och vårt rättssamhälle. Brottsofferjouren Storgöteborg är en av ett 70-tal lokala jourer runt om i landet som ingår i och utgör Brottsofferjouren Sverige.

Brottsofferjouren Sverige driver den nationella telefonlinjen för brottsofferstöd, 116 006, och erbjuder genom Stöd på eget språk kontakt med volontärer som talar över 20 olika språk.