Vi erbjuder stöd i domstol till vittnen, målsägande och anhöriga:

  • Ge stöd och information inför, under och efter rättegång
  • Förklara rättsprocessen, avdramatisera förloppet och vara sällskap
  • Vid behov hänvisa till social, juridisk, psykologisk, medicinsk expertis och/eller andra stödinsatser inom Brottsofferjouren