Precis som vuxna så kan barn och unga bli utsatta för en mängd olika brott. Barn med separerade föräldrar och med mindre ekonomiska resurser är oftare brottsdrabbade. Tjejer utsätts oftare för sexualbrott, och killar oftare för misshandel. Många brott som drabbar både vuxna och barn idag sker på nätet, men oavsett var det sker så gäller samma lagar som överallt i samhället.

Att uppleva våld som barn eller ungdom kan ge svåra konsekvenser. Barn och unga som upplevt våld vittnar ofta om oro och ångest. Det är vanligt att deras självkänsla påverkas negativt och många försöker dölja våldet för utomstående. Alla former av våld mot barn skadar barn allvarligt. Att bli utsatt för våld innebär en allvarlig kränkning. Om det är barnets närstående som misshandlar, fysiskt eller psykiskt, kan det skada barnets trygghet och självkänsla särskilt djupt.

Det är viktigt att få prata om det som hänt. Vissa behöver bearbeta sina upplevelser med någon utomstående, någon de inte känner. För andra räcker det att prata med någon kompis eller förälder, lärare eller annan de litar på. Att få prata om det som hänt kan hjälpa.

Barn som bevittnar våld

Barn som bevittnar våld i hemmet, utan att själva bli direkt utsatta, är brottsoffer. Att låta ett barn bevittna våld i hemmet, det vill säga se eller höra olika typer av våld, är brottsligt sedan 1 juli 2021. Det kan vara att barnet hör genom väggen att pappa slår mamma, eller att man ser sitt syskon bli slaget av en förälder. Även att se familjemedlemmar hota varandra eller slå sönder saker hemma kan räknas som en typ av våld. Den nya lagen innebär att barnet ses som en egen målsägande vid eventuell rättegång, och har rätt till både brottsofferstöd och skadestånd. Barnet får också speciell hjälp av en företrädare och målsägandebiträde. Den våldsamma närstående får inte representera barnet i en rättegång eller hindra barnet från att vittna.

I många fall där det förekommer partnervåld finns barn i familjen. Dessa barn ser och hör våldet, oavsett vad de vuxna tror. Rädda Barnen uppskattar att omkring 200 000 barn lever med våld som en del av sin vardag. Dessa barn löper också stor risk att själva utsättas för både våld och sexuella övergrepp.

Läs mer på Se barnen