Vi ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga (till brottsoffer, vittnen och gärningspersoner):

  • Ge information om den brottsutsattes rättigheter vid utredning av brottet och i brottsmålsprocessen
  • Ge emotionellt och medmänskligt stöd
  • Ge praktiska råd
  • Förmedla kontakt till myndigheter och försäkringsbolag
  • Ge stöd inför, under och efter rättegång
  • Vid behov hänvisa till social, juridisk, psykologisk eller medicinsk expertis