Brottsofferstöd är en rättighet

Brottsofferjourens (BOJ) främsta syfte är att tillse att alla brottsoffer, anhöriga och vittnen i kontakt med oss erbjuds ett skyndsamt, likvärdigt och högkvalitativt stöd. Sedan mer än 30 år har vår organisation genom personlig kontakt med stödsökande över hela landet fått en fördjupad kunskap om brottsoffers behov och situation samt om brister i samhällets skyddsnät och på olika områden inom rättsväsendet. Brottsofferjouren är därför unikt skickad att agera röstbärare på både nationell, regional och lokal nivå för brottsoffer, anhöriga och vittnen i syfte att påverka och förbättra deras situation.

Vår vision

Vår vision för samhällets brottsofferstöd är att alla som utsätts för brott ska få ett likvärdigt stöd när det gäller att hantera:

  • rättsprocessens alla delar, inklusive polisutredning, skydds- och skadeståndsfrågor samt försäkringsfrågor,
  • psykiska, fysiska, sociala och existentiella konsekvenser av brottet.

Vår värdegrund

Vardegrund-2019-09-28PDF126.11KB
Ladda ner