Om Brottsofferjouren Storgöteborg


Brottsofferjouren Storgöteborg har funnits med verksamhet sedan 2015 och är en ideell förening. Vi ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga i Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Kungälv.

Grundbulten i vår verksamhet är våra ideella stödjare. De är människor som ger av sin tid och kunskap, för att stärka och ge stöd till de som varit utsatta för brott. Vårt arbete grundar sig i de mänskliga rättigheterna. För oss betyder det att alla som kommer i kontakt med oss ska få ett gott bemötande och stöd utifrån behov.

Varje år stöttar vi flera tusen brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Ju fler som vill engagera sig för brottsutsatta, vittnen och anhöriga, desto fler kan vi stötta. Varje år anordnar vi en grundutbildning för nya ideella brottsoffer- och vittnesstödjare.