0709-70 50 50

Så mycket satsar varje kommun på ideellt brottsofferstöd

Kartläggning

Brottsofferjouren Sverige logotype

 

Stor kartläggning: Så mycket satsar varje kommun på ideellt brottsofferstöd

Brottsofferjouren Sverige - 2019-04-26 10:13 CEST

Kommunernas bidrag till ideellt brottsofferstöd varierar stort över landet. Men kommuner som valt att teckna ett avtal med sin lokala brottsofferjour ligger i framkant. Det visar en ny undersökning från Brottsofferjouren Sverige där kommunernas bidrag till de lokala brottsofferjourerna för 2018 har kartlagts.

– Varje kommun har ansvar för att invånarna ska erbjudas stöd om de utsätts för brott. De flesta kommuner förlitar sig på stödet som den lokala brottsofferjouren ger och då måste de också ge jouren förutsättningar att driva en långsiktig och stabil verksamhet, säger Fredrik Mellqvist, tillförordnad generalsekreterare, Brottsofferjouren Sverige (BOJ).

2,82 kronor per invånare i snitt
Bidragen varierar stort över landet. Ett tiotal kommuner ger mer än 6 kronor per invånare. I 22 av landets kommuner har ansökan om bidrag fått avslag eller lämnats utan svar.

De 236 kommuner som ger ett bidrag ger i genomsnitt 2,82 kronor per invånare. En liten ökning sedan 2015 då snittet var 2,51 kronor per invånare.

Kommuner med avtal ger mer
Kommuner som har tecknat avtal med sin lokala brottsofferjour utmärker sig i undersökningen. De kommuner som har IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med sina brottsofferjourer ger i genomsnitt högre bidrag till verksamheten – 4,02 kronor per invånare.

– Avtal som skrivs över flera år ger en långsiktig hållbar ekonomisk lösning och säkrar kontinuiteten för den brottsofferstödjande verksamheten. Det tydliggör också respektive parts åtaganden. Dessutom sparar det tid och pengar för båda parter som inte årligen behöver lämna in respektive ta ställning till nya ansökningar om bidrag, säger Fredrik Mellqvist.

Brottsofferstöd i 279 kommuner
Brottsofferjouren finns i 279 av 290 kommuner. I BOJ:s kommunbidragsundersökning har samtliga 73 jourer, som är registrerade som medlemsföreningar i BOJ, svarat på frågor om bidrag från och avtal med kommunerna.

Hela undersökningen finns att hämta på www.brottsofferjouren.se/om-oss/press/rapporter

Stöd som ger kraft. Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen. Med FN:s mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla brottsoffer ska få det stöd de har rätt till enligt EU:s brottsofferdirektiv. Utbildade stödjare engagerar sig på landets cirka 70 lokala brottsofferjourer som är anslutna till förbundet Brottsofferjouren Sverige. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Dela på sociala medier

Share on facebookShare on twitterShare on linkedin

 

 

Relaterat material

Kontaktpersoner

Fredrik Mellqvist

Tillförordnad generalsekreterare
fredrik.mellqvist@boj.se
08-550 486 08

 

 

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.