0709-70 50 50

Internationella Brottsofferdagen

Brottsofferjouren Storgöteborg uppmärksammar den Internationella Brottsofferdagen 2020 på temat ”Brott mot barn”. Medverkar gör bland annat Patrik Sjöberg från Treskablinoll, barnadvokaten Anna Ekvall samt representanter från Rädda Barnen och BRIS. Dagen avslutas med en ljusmanifestation.

Den 1 januari i år blev Barnkonventionen svensk lag och tyvärr finns det fortfarande ett stort mörkertal just gällande brott mot barn. Enligt Barnkonventionen artikel 19 så ska barn ”skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada, övergrepp, vanvård, försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp”.

 

I Göteborg uppmärksammas dagen på Göteborgs stadsbiblioteks trappscen fredagen den 21 februari kl. 17.00. Då kommer bland annat Patrik Sjöberg att berätta om de övergrepp han utsattes för som barn och om sin roll som ambassadör för den ideella föreningen Tre ska bli noll. Vi gästas också av barnadvokaten Anna Ekvall, Rädda Barnen och BRIS. Kvällen avslutas med en ljusceremoni på Götaplatsen i samarbete med ATSUB - Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn.

 

Brottsofferjouren Storgöteborg kommer också att finnas på plats för att prata med allmänheten under följande tider:

 

Fredag 21 februari kl. 15.00–18.00 på Partille kulturhus

Lördag 22 februari kl. 12.00–15.00 på Mölndals bibliotek

Lördag 22 februari kl. 12.00–15.00 på Mölnlyckes bibliotek

 

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik gällande anmälda brott 2019 så har rån mot barn ökat med 31 procent och misshandel mot barn med 7 procent. Enligt polisen har anmälda brott mot barn och ungdomar ökat sedan 1990-talet. Samtidigt tros mörkertalet vara stort, speciellt gällande våld inom familjen. Våld mot barn kan ge långvariga psykiska konsekvenser för barnet.

 

Barn själva är sällan medvetna om att det är ett brott som begåtts mot dem. Därför behövs stöd från vuxna. Brottsofferjouren Storgöteborg vill med dagen informera om barns utsatta situation, barns rättigheter samt visa på de möjligheter till stöd som finns.

 

Om Brottsofferdagen

Initiativet till Internationella Brottsofferdagen togs av Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas riksförbund, 1989. Datumet den 22 februari valdes för att det skulle vara mörkt vid ljusmanifestationen som hölls för att uppmärksamma de brottsutsattas situation. Idén spreds sedan vidare och idag uppmärksammas dagen av flera länder. Idag tänds ljus över hela Sverige för att uppmärksamma brottsoffers, anhöriga och vittnens situation. Det behövs.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.